Click để phóng to ảnh
Tem dán vành xe
436.700 VNĐ
  • Màu sắc
  • Tính năng:
    Trang trí, làm nổi bật cho phần bánh xe
  • Cách lắp đặt:
    Dán vào phần vành bánh xe
  • Lưu ý:
    Xử lý kỹ bề mặt tiếp xúc trước khi dán
Các sản phẩm đã xem