class="dich-vu-sau-ban-hang-template-default single single-dich-vu-sau-ban-hang postid-38"
Trang chủ Dịch vụ sau bán hàng Bảo hành - Bảo trì Loại xe và thời hạn bảo hành

Loại xe và thời hạn bảo hành

Loại xe được cung cấp bởi Honda Việt Nam và được bán từ các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Việt Nam ủy nhiệm.   

THỜI HẠN BẢO HÀNH  

 

Loại xe và thời gian bản hành 3 năm

 

3 năm_rvd

Loại xe và thời gian bản hành 2 năm

 

THBH_19_09_12.jpg